Reklamationsret

Alle handler i Danmark er omfattet en 2 års reklamationsret. Det betyder at ingen er i tvivl om bilens tilstand i salgsøjeblikket. Det giver tryghed for begge parter.

Nedenfor kan du læse om de punkter i købeloven, som har interesse ved køb og salg af brugte biler.
 

2 års forældelse

Den 2 års forældelsesfrist er ufravigelig ved erhvervsdrivendes salg til privatpersoner. Med andre ord kan en erhvervsdrivende sælger ikke overfor en privat køber gøre forældelsesfristen kortere end 2 år. 2-års reglen ikke nogen garanti, og køberen skal fortsat reklamere rettidigt for ikke at miste sit krav. Den 2-års forældelsesfrist betyder derimod, at køberen 2 år efter leveringen mister retten til at gøre sælgeren ansvarlig, selv om der er en mangel ved bilen. Dog gælder 2-års fristen ikke, hvis køberen har handlet groft uagtsomt eller svigagtigt.

Der er intet i vejen for, at parterne aftaler en forældelsesfrist, som er længere end 2 år, eksempelvis ved at sælgeren giver en garanti af længere varighed.
 

Omvendt bevisbyrde i 6 måneder

Som udgangspunkt er det op til køberen at bevise en mangel ved bilen, og at manglen var til stede, da bilen blev leveret.

Dog er det i de første 6 måneder efter leveringen sælgeren der skal bevise, at en mangel ved bilen ikke var til stede ved leveringen. Den omvendte bevisbyrde består altså i, at køberen i de første 6 måneder fritages for at bevise, at manglen var til stede allerede ved leveringen.

Køberen har bevisbyrden for, at en opstået fejl eller problem er en mangel, som sælgeren er ansvarlig for. Om fejlen er en mangel, afhænger fortsat af bilens alder og kørte kilometer, sælgernes oplysninger og øvrige omstændigheder i forbindelse med købet.

Det er derfor stadig vigtigt for køberen at få alle oplysninger om bilen og alle salgsvilkårene skrevet i kontrakten, ligesom køberen bør undersøge bilen grundigt inden købet.
 

Reklamationsfrist

En privat, som har købt en bil hos en forhandler skal reklamere over en mangel "inden rimelig tid". Ellers mister køberen retten til at gøre sælgeren ansvarlig for manglen. Reklamation indenfor 2 måneder anses altid for at være rettidig.

Med andre ord er det nu lovbestemt, at reklamation indenfor 2 måneder efter, at manglen blev opdaget, eller måtte være blevet opdaget, altid er sket inden rimelig tid, og dermed er rettidig.